Youth Leaders 2022 - 2023

National President

Sanjana SUDHEER

SSF President

Vice Presidents

Vishal SWAMY

HRISHA KHARE

Directors

Kashvi Jain

Sanjana Gudipati

Manas Rajkumar

Keerti Koya

Aksanaa Sakthi

Amulya Kumar

Nivetha Subramanian

Neha Parthasarathi

Deeksha Hanumanula

Megha Horantur

Officers

Mira Yengera

Roopashri Hariram

Anaya Jain

Samaya Vaikkam

Khavya Balamurugan

Anish Manda

Rajan Sambandam

Anwitha Muddireddy

Smrithi Sriram

Nigamanth Sriram

Roshan Balla

2020-2021 Officers

Ansh Gupta

National President

Rishitha Bhattarai

VP of Hackathons

Nithya Chidambaram

Georgia State President

Valli Ramanathan

Virginia State President

Mahith Chitrapu

Massachusetts State Ambassador

Hersh Kapur

Canadian Director

Tevin Wang

Hackathon Director

Harini Sethu

Virginia State Director

Divyanshi Singh

Entrepreneurship Director

Susan Chemmanoor

North Carolina State Officer

Christian Zdravko

Canadian Officer

Mahima Natarajan

VP Bizathon

2020-2021 Officers

Pradith Magesh

California Officer

Suhas Oruganti

California Officer

Aryan Vora

California Officer